Водопровод и канализация

PO20160211_0010

  • ППР тръби и части
  • ПВЦ тръби и части
  • тръби и части от системата NIBCO
  • месингова водопроводна арматура
  • водомери – външен монтаж и за вграждане
  • гъвкави връзки
  • сифони за мивки
  • подови сифони, линейни сифони
  • фитинги – поцинковани и хромирани
  • уплътнители