eu_op

МИТ-Т ООД сключи договор за изпълнение на Проект Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

МИТ-Т ООД стартира изпълнение на Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Чрез изпълнението на проекта Дружеството се стреми да постигне преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проектът е със срок на изпълнение 3 месеца. Одобреното финансиране е  в размер на 10 000.00лв., от които 8 500.00 лева (85 %) от Европейски съюз и 1 500.00 лева (15 %) от национален бюджет.

При изпълнението на проектът ще бъдат стриктно спазвани и съблюдавани хоризонталните политика за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

12.08.2020 год.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект  Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Untitled

Профили за скрито LED осветление

Профилите за скрито осветление създават изключителен ефект в интериорното пространство. Продуктите са изработени от XPS, което ги прави изключително леки и удобни за монтаж и в същото време достатъчно здрави.

  • Монтажът е елементарен, като има няколко изисквания:
    •    Залепването за стена/таван се осъществява посредством монтажно лепило (без разтворител) или пяна за стиропор.
    •    Фугите, които се образуват между отделните профили, се запълват с фугираща смес.
    •    Боядисването е задължително. Използва се латекс или боя на водна основа.
    •    Препоръчваме да се монтира с алуминиев Г- образен профил в канала, който да разпределя топлината от осветлението – може да се закупи заедно с профила за скрито осветлние.

  • Препоръчваме LED лента на 12V или 24V.